Palvelun Santa's Elf Club Käyttöehdot

Palvelun Käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat Joulupukin Kammarin / Dianordia Oy:n (“Joulupukin Kammari”) (i) fyysisten tai digitaalisten tuotteiden ja palveluiden (”Tuote”) ostamista ja käyttämistä ja (ii) Tuotteiden tilaamista Joulupukin Kammarilta tai toimittamista Joulupukin Kammarin toimesta Joulupukin Kammarin internetsivuston (”Sivusto”) kautta tai muulla tavoin. Sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja tehdessäsi tilauksen Joulupukin Kammarilta tai käyttämällä Tuotetta. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoa tai Tuotetta, tai tee niitä koskevia tilauksia. Pyrimme pitämään Sivuston jatkuvasti käytettävissä, mutta voimme keskeyttää Sivuston käytön tai muokata Sivustoa milloin vain tarpeelliseksi näkemällämme tavalla.

1. TILAUKSESI
1.1 Missä tahansa muodossa tekemäsi Tuotetta koskeva tilaus on tarjous ostaa Joulupukin Kammarilta.
1.2 Joulupukin Kammarin ja tilaajan välille ei synny sopimusta ennen kuin Joulupukin Kammari toimittaa Tuotteen.
1.3 Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai olet mielestäsi tehnyt virheellisen tilauksen, ota yhteyttä info@santaclausoffice.com
1.4 Ostamasi fyysiset Tuotteet voidaan toimittaa postin välityksellä.

2. HINNAT
2.1 Tilaamiesi Tuotteiden hinnat ilmoitetaan selvästi joko kyseisellä Sivustolla tai muutoin. Ellei toisin ole ilmoitettu, hinnat sisältävät arvonlisäveron.
2.2 Tilatessasi Tuotteen ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimitusmaksua, joka on riippuvainen valitusta toimitustavasta. Toimitusmaksu lasketaan tilauspäivänä.

3. MAKSU
3.1 Ellei nimenomaisesti toisin sovita, Tuotteiden hinnat maksetaan tilauksen yhteydessä. Mikäli Joulupukin Kammari hyväksyy laskutuksen, maksuaika on seitsemän (7) päivää laskun päivämäärästä.
3.2 Maksusi käsitellään Sivustolla ilmoitetun mukaisesti.

4. TUOTTEIDEN TOIMITUS
4.1 Joulupukin Kammari toimittaa Tuotteen tilauksen yhteydessä ilmoittamaasi osoitteeseen. Mikäli et saa Tuotetta, ota yhteyttä info@santaclausoffice.com
4.2 Joulupukin Kammari ilmoittaa, mikäli se ei pysty toimittamaan Tuotetta 90 päivän kuluessa tilauksestasi. Tällöin voit vaatia Tuotteesta maksamasi hinnan sekä toimitusmaksun hyvittämistä.

5. OMISTUSOIKEUS, IMMATERIAALIOIKEUDET JA TIETO
5.1 Joulupukin Kammarin toimittamien fyysisten Tuotteiden omistusoikeus siirtyy kun Tuote on maksettu kokonaisuudessaan.
5.2 Joulupukin Kammari antaa Joulupukin Kammarin toimittamaan digitaaliseen Tuotteeseen henkilökohtaisen käyttöoikeuden sisältäen oikeuden jakaa ja jaella toimitettua digitaalista Tuotetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että digitaaliseen Tuotetta ei saa käyttää liiketoiminnassa tai yhdistää digitaalista Tuotetta muun sisällön tai tuotteen kanssa.
5.3 Joulupukin Kammari antaa oikeuden käyttää Sivustoa ilman yksinoikeutta edellyttäen että et (i) kopioi, muokkaa, luo johdannaisteoksia tai käännä binäärimuotoista ohjelmistoa lähdekoodimuotoiseksi tai muutoin pyri aukaisemaan lähdekoodia, (ii) kopioi tai muokkaa Sivustoa millään tavalla. Edellä mainittu käyttöoikeus on rajoitettu Sivuston henkilökohtaiseen käyttöön eikä Sivustoa saa tallentaa (pois lukien niin sanottu page cache) tai muokata ilman Joulupukin Kammarin kirjallista lupaa.
5.4 Joulupukin Kammarilla ja/tai sen toimittajilla on ja säilyy omistusoikeus sekä kaikki immateriaalioikeudet Sivustoon, Tuotteeseen ja Sivustolla luotuun tai näytettyyn sisältöön.
5.5 Kaikki Joulupukin Kammarin tai sen toimittajien taikka kolmansien osapuolten tavara- ja tuotemerkit, toiminimet, logot ja muut sanat ja symbolit ovat ja säilyvät oikeuden omistajan yksinomaisessa omistuksessa ja niiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen laatimista kyseisen oikeuden omistajan kanssa. Mikään näissä Ehdoissa ei anna käyttöoikeutta tai muuta oikeutta Joulupukin Kammarin tai kolmansien immateriaalioikeuksiin tai tavaramerkkeihin ja/tai logoihin.
5.6 Joulupukin Kammarilla on vapaa oikeus käyttää ja tallentaa kaikki palaute ja tieto, jonka se on saanut liittyen Tuotteisiin ja/tai Tuotteiden käyttöön tai Sivustoon tai joka on tallennettu Sivustolle tai toimitettu Joulupukin Kammarille riippumatta millä tavalla kyseinen palaute tai tieto on toimitettu. Joulupukin Kammarin tietosuojaseloste on saatavilla Sivustolla.

6. TUOTTEIDEN TARKASTUS JA PALAUTUS
6.1 Mikäli Tilaaja peruu tilauksen neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksesta, Tilaaja voi palauttaa sinetöidyn fyysisen Tuotteen alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa osoitteeseen Dianordia Oy, Joulumaantie 1, 96930 Napapiiri.
6.2 Tilaajan tulee tarkistaa Tuote kolmen (3) päivän kuluessa sen toimituksesta.
6.3 Mikäli Joulupukin Kammarilta tilaamasi Tuote on vioittunut tai viallinen, ota välittömästi ja kuitenkin viimeistään neljäntenä päivänä toimituksen jälkeen yhteyttä: info@santaclausoffice.com. Pyyntösi mukaisesti toimitamme joko puhelimitse tai sähköpostilla tukea, neuvoja tai ohjeita, jotka ymmärryksemme mukaan auttavat sinua korjaamaan ilmenneen vian.
6.4 Valintamme mukaan toimitamme korvaavaan tai korjatun Tuotteen virheellisen Tuotteen tilalle taikka hyvitämme Tuotteesta maksamasi hinnan. Tuote katsotaan hyväksytyksi, ellei tilaaja tee ilmoitusta Joulupukin Kammarille edellä kuvatun mukaisesti.

7. TAKUU
7.1 Sivusto ja Tuote toimitetaan sellaisena kuin ne ovat (ns. AS IS).
7.2 Joulupukin Kammari ei anna mitään takuuta tai vakuutuksia Sivustoon tai Tuotteisiin liittyen. Nimenomaisesti todetaan, ettei Joulupukin Kammarilla ole mitään vastuuta Sivuston tai Tuotteen soveltuvuudesta käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

8. VASTUUNRAJOITUS
8.1 Joulupukin Kammarilla ei ole vastuuta vahingosta liittyen Sivustoon tai Tuotteeseen taikka niiden käyttämiseen. Missään tapauksessa Joulupukin Kammarilla ei ole vastuuta välillisistä vahingoista ja Joulupukin Kammarin enimmäisvastuu on aina 50 euroa.
8.2 Kaikki vaatimukset tulee esittää viimeistään vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

9. YLEISET EHDOT
10.1 Tuotteita tarjotaan näiden Ehtojen mukaisesti vain loppukäyttäjille. Jakelijoilta, jälleenmyyjiltä, agenteilta ja vastaavilta vaaditaan erillisen sopimuksen tekemistä. Joulupukin Kammari pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksesta.
10.2 Et voi siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia kolmannelle. Joulupukin Kammari voi siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa, mikäli sillä on perusteltu syy uskoa, etteivät sinun oikeudet vaarannu kyseisen siirron seurauksena.
10.3 Joulupukin Kammarilla on oikeus vedota näiden Ehtojen mukaisiin oikeuksiin vaikka se ei vetoaisi oikeuksiin rikkoessasi Ehtoja.
10.4 Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevat säännökset ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikki näistä Ehdoista tai osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä kansainvälisen kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Rovaniemi ja menettelyn kielenä käytetään suomea, tai jos toinen osapuoli ei ole suomalainen yhtiö, käsittelykielenä on englanti. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä.

10. ASIAKASPALVELU
Mikäli sinulla herää jotain kysymyksiä, ole yhteydessä sähköpostitse: info@santaclausoffice.com